Ateriapalvelut

Kuuden viikon kiertävät ruokalistat, satunnaiset muutokset ovat mahdollisia.

Koulu

Viikot 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ja 48
Viikot 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43 ja 49
Viikot 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44 ja 50
Viikot 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45 ja 51
Viikot 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 ja 52
Viikot 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 ja 1

Salaattikomponentit koulu

Päiväkoti 

Viikot 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ja 48
Viikot 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43 ja 49
Viikot 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44 ja 50
Viikot 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45 ja 51
Viikot 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 ja 52
Viikot 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 ja 1

Salaattikomponentit päiväkoti

Päiväkodin aamupala

Päiväkodin välipala

Kotipalvelu

Viikot 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ja 48
Viikot 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43 ja 49
Viikot 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44 ja 50
Viikot 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45 ja 51
Viikot 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 ja 52
Viikot 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 ja 1

Palvelukoti

Viikot 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ja 48
Viikot 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43 ja 49
Viikot 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44 ja 50
Viikot 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45 ja 51
Viikot 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 ja 52
Viikot 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 ja 1

Hoivaosasto

Viikot 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ja 48
Viikot 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43 ja 49
Viikot 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44 ja 50
Viikot 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45 ja 51
Viikot 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46 ja 52
Viikot 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 ja 1

Kouluruokaa 70 vuotta

Ateria- ja puhtaanapitopalvelut

Ateriapalvelu tuottaa maukkaita aterioita asiakaslähtöisesti ravitsemussuositukset ja sopimukset huomioiden.
Toimitamme aterioita keskuskoululle, päiväkotiin, palvelukotiin, hoivaosastolle, Unikko – kerhoon ja ikäihmisille koteihin.
Valmistamme kaikki ateriat Ristijärven kunnan keskuskeittiöllä, Saukontie 1 :ssä 

Puhtaanapitopalvelu
Päivittäin tai viikoittain tehtävällä ylläpitosiivouksella säilytetään tilojen sovittu puhtaustaso. Perussiivouksissa suoritamme lattioiden vahauksia ja puhdistamme muita pintoja, esimerkiksi ikkunoita, katto- ja seinäpintoja.
Siivottavia kohteitamme Ristijärvellä on keskuskoululla, päiväkodissa, kunnantalolla, palo- ja terveysasemalla.

Ateria- ja puhtaanapitopalveluista vastaa palvelupäällikkö, Seija Forsström  044 7159388, seija.forsstrom@ristijarvi.fi