Ajankohtaista Kuulutukset

7.12.2018

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen 30.11.2018 kokouksen pöytäkirja nähtävillä.

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen 30.11.2018 pidetyn kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ilmoitustaululla 7.12.2018 – 14.1.2019 välisenä aikana osoitteessa Viestitie 2, 877...

4.12.2018

Valtuuston kokous 12.12.2018, kokouskutsu

Kokouskutsu valtuuston 12.12.2018 kokoukseen

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.