Kuulutukset

18.1.2018

Terrafamen uraanin talteenottohanke

Ilmoitus/Kuulutus Terrafame Oy:n hakemus ydinenergialain mukaista kaivos- ja malminrikastustoimintaa koskevan luvan myöntämiseksi Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa, että Terrafame Oy on jättänyt 31.10.2017 valtioneuvostolle ydinenergialain mukai...

16.1.2018

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta, Pikku Päsämä

Kuulutus Pikku Päsämä