Kuntalaiset | Palvelut | Sivistyspalvelut | Kirjasto- ja kulttuuritoimi
Elinkeinopalvelut Kainuun Sote
Sivistyspalvelut Ateriapalvelut
Tekniset palvelut Maatalouspalvelut
Perusturvapalvelut

Hallinto Varhaiskasvatus
Perusopetus Kirjasto- ja kulttuuritoimi
Liikunta- ja nuorisotoimi Kansalais- ja musiikkiopisto

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
 

Aholantie 25, 88400 Ristijärvi
Puh. 044 715 9324 
E-mail:
kirjasto@ristijarvi.fi

Kirjasto avoinna:

ma 12-19, ti 12-17, ke 9-15
to 12-15, pe 12-16

Vuonna 2014 peruskorjattuun kirjastoon kuuluu aikuisten, lasten ja nuorten osasto, musiikkiosasto ja kotiseutuhuone. Kirjastossa on kolme asiakkaiden käytössä olevaa tietokonetta.

Kirjastossa voit osallistua satutuokioihin lukupiiriin ja muihin tapahtumiin. Näyttelyitä varten tilassa on 5 m ripustuskiskoa, 6 x 115 cm x 115 cm ja lasivitriini.

 

 

Kyläkaivo - lehtilukusali - näyttelyt:

ma 09-19, ti 09-17, ke 09-15.30
to 09-15.30, pe 09-16

Sisäänkäynti aamuisin kunnantalon ovesta, kirjaston aukioloaikana myös kirjastosta.

Kirjaston ja kunnantalon yhdistävä Kyläkaivo on lehtisali ja näyttelytila, ripustuskiskoa kolmella seinällä yhteensä 11 m. Tilassa on myös kolme asiakastietokonetta.

Kyläkaivon käyttö näyttelytilana on maksutonta. Näyttelystä aiheutuvista kuluista, kuten kuljetukset, vakuutukset ja ilmoitukset, vastaa näytteilleasettaja samoin kuin näyttelyn pystyttämisestä, purkamisesta ja mahdollisten avajaisten järjestämisestä.

Henkilökunta

Maritta Karjalainen maritta.karjalainen@ristijarvi.fi 
Maire Kuvaja          
maire.kuvaja@ristijarvi.fi


Linkkejä

Vähävaraisten pääsy kulttuuritilaisuuksiin veloituksetta 
Aineiston selailu, lainat, uusinnat, varaukset
Yle-kirjakalenteri - kaikki kirjallisuudesta
Kirja-arvosteluja - yli 4000 kirjaa
Dekkarinetti Dekkarisivusto suomeksi ilmestyneistä dekkareista
Kuuntele musiikkia netissä. Kirjaudu kotona kirjastokortilla.
Ohjesivu
Musiikkikirjastojen vinkit ja verkkopalvelut
Tieto- ja nuortenkirjasto Kirjasammossa
Lasten verkkosivusto: kirjat, elokuvat, pelit, omat tarinat
Suomen kirjastojen yhteinen verkkosivusto
Kirjastojen netti-tv ja -radio
Kainuun tapahtumakalenteri  
   Ristijärven kunnankirjaston käyttösäännöt 1.7.2017, voimassa toistaiseksi

Tervetuloa Ristijärven kunnankirjaston käyttäjäksi.  Ristijärven kunnankirjasto kuuluu Kainet-kirjastokimppaan (Kajaanin ja Kuhmon kaupunginkirjastot, Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Suomussalmen kunnankirjastot). Kainet-kirjastoilla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri ja omalla kirjastokortilla voi asioida kaikissa kimpan kirjastoissa.

Olet sitoutunut noudattamaan näitä käyttösääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia asioidessasi kirjastossa, saadessasi kirjastokortin tai suostuessasi vastuuhenkilöksi. Kunnan oikeus laatia kirjastoon käyttösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016). Asioidessasi muissa Kainet-kimpan kirjastoissa sinua koskevat kyseisen kirjaston käyttösäännöt.

Kirjaston asiakastilojen käyttö ja aukioloajat

Ristijärven kunnankirjaston (myöh. kirjaston) toimipiste on kaikille avoin. Kokoelmia, palveluita ja asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Kirjaston aukioloajat tiedotetaan kirjaston toimipisteessä ja verkkosivuilla.

Kirjastossa on käytössä avoin langaton tietoverkko (WLAN). Verkko on suojaamaton ja asiakkaan on sitä käyttäessään huolehdittava itse riittävistä suojauksista. Kirjasto ei vastaa avoimen verkon käytöstä tai kirjastossa käytetyn välineistön aiheuttamista ongelmista eikä mahdollisista vahingoista asiakkaille.

Kirjaston tilojen käyttö aukioloaikaan on maksutonta tilaisuuksien järjestämiseen.

Kirjastoaineiston käyttö, lainaaminen ja varaaminen

Aineiston lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Kortin saa todistamalla henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella ja ilmoittamalla yhteystietonsa sekä hyväksymällä, että kirjasto taltioi käyttäjän henkilötunnuksen. Alle 15-vuotiailta henkilöltä vaaditaan lisäksi huoltajan kirjallinen suostumus ja huoltajan henkilötunnus taltiointioikeuksin. Yhteisölainaajalta (koulu, päiväkoti, laitos tai muu yhteisö) vaaditaan vastuuhenkilön sitoumus.  Yleisellä kirjastolla on oikeus kerätä asiakkuutta varten tarvittavat henkilötiedot, ja nämä muodostavat asiakasrekisterin. Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävissä kirjastossa sekä verkkosivuilla.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja omistaja tai vastuuhenkilö on vastuussa kirjastokortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortin katoamisesta sekä nimen ja yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Asiakas on vastuussa kadonneella kortilla lainatusta aineistosta niin pitkään kunnes katoamisilmoitus kirjastoon on tehty.

Pin-koodin ja kirjastokortin avulla asiakas voi käyttää verkkokirjastoa. Asiakas saa pin-koodin esittämällä kirjastokortin. Pin-koodia ei anneta puhelimitse eikä sähköpostitse.

Kirjastossa on käytettävissä ja lainattavissa fyysistä aineistoa ja e-aineistoa. Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston sisällöstä eikä tietojen oikeellisuudesta eikä sen aiheuttamista vahingoista asiakkaille.  Laina-ajat ovat 7, 14 tai 28 vuorokautta. Kirjastoautossa ja kotipalvelussa voidaan noudattaa toiminnan mukaisia laina-aikoja. Elokuvia ja pelejä ei lainata asiakkaille, jotka eivät täytä lakisääteisiä aineistokohtaisia ikärajoja. Lainan voi uusia 5 kertaa, ellei siitä ole varauksia. Uusimisessa voi olla rajoituksia joidenkin aineistoryhmien osalta.

Aineistoa voi varata kirjastossa, puhelimitse ja verkkokirjaston kautta. Noudettavasta varauksesta saa ilmoituksen tekstiviestillä tai sähköpostilla. Varaaminen on maksutonta. Varaus on noudettava 8 vuorokauden kuluttua saapumisilmoituksen lähtemisestä. Noutamattomasta varauksesta peritään maksu. Ellei tarvittavaa aineistoa ole saatavilla omassa kirjastossa, sen voi seutulainata muista Kainet-kirjastoista tai kaukolainata muualta Suomesta tai ulkomailta. Seutulaina- ja kaukopalvelumaksut sekä noutamattoman varauksen maksu esitetään käyttösääntöjen Maksut-liitteessä. 

Palauttaminen ja palauttamisen määräajat

Asiakkaan on palautettava aineisto viimeistään lainan eräpäivänä. Palauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla ja siitä saa halutessaan kuitin. Kirjaston ollessa suljettuna palautusluukkuun jätetty aineisto on myös asiakkaan vastuulla ja lainat palautetaan seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Eräpäivät ilmoitetaan eräpäiväkuitissa, jonka asiakas saa lainauksen yhteydessä. Lainoista on mahdollista saada eräpäivämuistutus 1 - 5 vuorokautta ennen eräpäivää sähköpostiin. Kirjasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten perillemenosta. Myöhästymismaksut alkavat kertyä eräpäivän jälkeen. Kirjasto lähettää palautuskehotuksia myöhässä olevasta aineistosta. Nämä maksut ilmoitetaan Maksut-liitteessä. Hoitamattomat maksut ja korvaukset siirretään perintään.

Kirjaston käyttäjän velvollisuudet

Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioidessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta. Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittelemään kirjaston aineistoja ja muuta omaisuutta huolellisesti siten, etteivät ne vaurioidu.

Maksuttomat ja maksulliset palvelut

Asiakkaalle maksutonta on kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta. Kirjasto perii Maksut - liitteen mukaisesti maksut mm. myöhässä palautetusta aineistosta, varatun aineiston noutamatta jättämisestä, palautuskehotusten ja laskujen toimittamisesta, seutu- ja kaukolainoista, kadonneista kirjastokorteista, rikkoutuneista koteloista sekä tulosteista. Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava kirjaston asiakaspalveluun vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä aineiston arvoa vastaava korvaushinta. Kuvatallenteita ei tekijänoikeudellisista syistä pysty korvaamaan vastaavilla tallenteilla.

Lainauskielto

Maksamattomat maksut jäävät asiakkaalle velaksi. Maksurajan ylittävät velat aiheuttavat automaattisesti lainauskiellon. Asiakas saa lainausoikeuden takaisin palauttaessaan myöhässä olevan aineiston tai korvatessaan kadonneen tai vahingoittuneen aineiston ja maksaessaan kertyneet maksut.

Kirjaston käyttökielto

Kirjastonjohtaja voi antaa asiakkaalle määräaikaisen, kirjastokohtaisen käyttökiellon (enintään 30 vuorokautta), mikäli asiakas huomautuksista huolimatta toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Ennen kiellon antamista on asiakasta kuultava ja käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti. 

 

Maksut

Varausmaksu Ristijärven kirjaston aineistosta 0,00

Seutulaina Kainuun kirjastoista 3,00

Kaukopalvelutilaus kotimaasta 5,00

-jäljenteet: lähettäjäkirjaston perimä maksu tai vähintään 5,00

Kaukopalvelulähetys kotimaahan 8,00

Myöhästymismaksut

Ei peritä lasten- ja nuortenosastolta lainatusta aineistosta. Maksu palautuskehotuksesta peritään aina.

Alkava viikko/laina                     0,50

Enimmäismaksu/laina              5,00

Palautuskehotus/kerta           1,50

Noutamaton varaus, aineistoa ei ole noudettu 8 päivän kuluessa saapumisilmoituksen lähettämisestä 1,00.

Muut maksut

Kirjastokortin uusiminen        3,00

Poistetun aineiston myynti    0,20 – 1,00

Jäljenteet

Hinnat noudattavat kunnan hinnoittelua

Korvaukset materiaaleista

Cd-levyn kotelo                          2,00

DVD-levyn kotelo                      2,00

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto korvataan käyttösääntöjen mukaisesti.

 

Kyläkaivon ja kirjaston käyttö näyttelytilana on maksutonta. Näytteilleasettaja vastaa näyttelyyn liittyvistä kuljetus- ja vakuutusmaksuista sekä muista mahdollisista kuluista.

 

 

  


Viimeksi päivitetty : 28.9.2017 klo 12:20
© Ristijärven kunta 2017 webmaster@ristijarvi.fi